Kalkyl Program
Mata in i nedanstående rutor mått på ditt tak

Kostnader för omläggning av tak
Materialtyp Enhet Pris Styck/Lpm Antal Kostnad
Lertegel pannor Styck 0
Nockpannor Lertegel Styck 0
Råspont LPM 200
Underlagspapp LPM 1000
Läkt LPM 5
Delsumman Täckning:
Nockbräda LPM 50.00
Nocktätning LPM 150.00
Vattenavrinning LPM 400.00
Takfotsplåt LPM 70
Rännkrokar Styck 50
Delsumma Tillbehör:
Total summa material:

Priser för tak täckning material [gärna ändra i tabellen decimaler separeras med punkt (.)]
Lertegel
pannor
Nockpannor
Tegel
Betong
pannor
Nockpannor
Betong
Plåt Papp Halm
Pris per Styck
styck per kvm styck per lpm styck per kvm styck per lpm en stycke täcker kvm en rule täcker kvm en bal täcker kvm
Styck åtgång per KVM/lpm
el. Täckande yta KVM